אופק חלש – nrg

שרים, שזמנם בממשלה בדרך כלל קצוב, אינם רוצים לבצע "רפורמות" קטנות, הם רוצים לשנות הכל ומייד – "לצאת לדרך חדשה", כביכול. אך בכך אין הם מבטיחים אלא את המשך המצב הקיים. את השינוי המיוחל, אמיתי ובר קיימא, יביא רק מי שישכיל לסייע למורים, לתלמידים, למנהלים ולהורים ליצור סביבת לימודים ראויה. המטרה תושג באמצעות התמקדות בדברים "הקטנים" אך החשובים מאין כמוהם של תרבות הלימודים, המשמעת ומתן התנאים למורים לבצע את עבודתם האמיתית כראוי.

ושוב יוצאת לדרך (תרתי משמע) רפורמה נוספת במערכת החינוך – כזו שכקודמותיה, תועיל במקצת, תזיק במקצת, ובכל מקרה – לא תמנע את המשך הידרדרותה של המערכת.

כשצה"ל נמצא בתהליך הידרדרות שנמשך כמה שנים, אפשר לסמוך על המצב האיזורי שיזמן מלחמה או משבר ביטחוני שיזעזעו את המערכת ויביאו אותה לביצוע שינויים מהותיים תוך זמן קצר. בחינוך אין מלחמות, אף על פי שהחשיבות הקיומית לא פחותה, ועל כן, בהיעדר מנהיגות מתאימה עלולה המערכת להידרדר במשך שנים.

כשעומס הבעיות גדול מנשוא נבחנת מנהיגות אמת. ונדמה שאלה המתבקשים לעצב את עתיד החינוך במדינה עייפו מן העומס והם מחפשים כל דרך להתעלם מעומק המשבר, אם באמצעות מחמאות חלולות ואמפתיה ריקה למנהלים ולמורים העוסקים במלאכה ואם באמצעות פתרונות קטנים לבעיות שוליות.

העומדים בראש המערכת, כמו המורים שבבסיסה, עוסקים בהישרדות ובהישרדות בלבד. בהפקרות הנוכחית ששוררת בבתי הספר מתבקשים המורים לשרוד ולא יותר מכך. אין מצפים מהם עוד להנחיל ערכים ולפתוח עולם מרתק של ידע בפני תלמידיהם. לא למורים ולא למנהלים יש גיבוי לעשות את הדבר שאותו הם ביקשו לבצע כשלקחו על עצמם את התפקיד: ללמד ולהיות מורים לדור הבא.

מה דרוש למורים המבקשים ללמד ולהיות מורים טובים לתלמידיהם? פשוט ביותר – שהם לא יידרשו לעשות דבר אחר מלבד ללמד – ובמיוחד, שלא יתבקשו להיות שוטרים ובייביסיטרים לאומיים. מורים הנכנסים היום לכיתות עומדים מול התלמידים ללא גיבוי וללא כלים לפעולה. הם נידונים להתמודדות אינסופית עם תלמידים והורים בודדים ואלימים שמבקשים לחתור תחת סמכותם ומונעים מהרוב המכריע של התלמידים לימודים ראויים. מורים אלה, שהם הרוב, בתנאים אחרים ובמערכת אחרת, היו מוציאים מעצמם את המירב, והמירב הזה הוא הרבה מאוד.

לפני שפוצחים ברפורמות עם שמות יפים ומכובסים, יש להבטיח למורים ותלמידים שיהיה שקט בכיתה, שלא יהיו הררי זבל בדרך לשיעור, ששיעור יתחיל בזמן, שתלמידים בכלל יגיעו אליו, שלא יזרקו ביצים על מורים ומנהלים בדרך לכיתות ושתלמידים יהיו חופשיים ללמוד בסביבה בטוחה שמאפשרת להם לבוא לידי ביטוי, ללא חשש מאלימות פיזית, מילולית ונפשית. כדי להציל את מערכת החינוך דרושה מנהיגות אמיצה שתעסוק בעבודה השחורה של משמעת, טיפול באלימות וחינוך לאדיבות ולנימוסים. זוהי עבודה יומיומית, עקבית ונחושה ואין בה קיצורי דרך.

שנת הלימודים מסתיימת לה בימים אלה ובעוד חודשיים תעמוד בפנינו הזדמנות להביא למפנה של ממש במערכת החינוך. אם תקום לנו מנהיגות חינוכית המכירה בשורש הבעיות ומוכנה לעבודה השחורה וחסרת ההילה של ביסוס תרבות לימודים בכלל בתי הספר בארץ, אזי תהיה בידיה הדרך לביצוע מהפך של ממש בתוך זמן קצר – שנתיים לכל היותר – ללא שינויים מבניים, ללא תוספת תקציב וללא פיטורים.

מנהיגות כזו נדרשת משום שללא פתרון מערכתי, לא יהיה פתרון מלא. מנהלים ומורים יכולים לנסות לשפר את המצב בכוחות עצמם, אבל ללא מדיניות, ללא מנהיגות וללא גיבוי, יש גבול למה שמנהלים ומורים יכולים להשיג כשהם מופקרים לגורלם.

מנהיגות חינוכית אמיתית תוביל לשינוי תפיסתי שלפיו, בתי הספר נועדו לשרת את הרוב המכריע של התלמידים והוריהם הרוצים ללמוד, ולא את המיעוט האלים החותר תחת המערכת. היא תוביל ליישום אמיתי בכל בתי הספר בארץ של כללי התנהלות ברורים ומחייבים, המקובלים בכל חברה דמוקרטית נאורה. כללים אלה, שיפורסמו בכל בתי הספר ויובאו לידיעת כל המנהלים, המורים, ההורים והתלמידים ויחייבו אותם, ילוו בכלים של ממש ליישומם, כולל אפשרות אמיתית להרחקת תלמידים מהכיתות ומבתי הספר ושימוש אמיתי בציונים לשיקוף התנהגות כוללת ולא רק תפקוד בבחינות – שממילא חלק ניכר מתוצאותיהן מושג בדרכים שביניהן ובין לימודים יש מעט מאוד.

אלא שללא מנהיגות, ברמה הלאומית והמקומית גם יחד, אין טעם בכללים שכאלה, שיישארו בלעדיה כאותיות ריקות. השינוי תלוי בכך שיקום מי שייתן גיבוי מלא למנהלים ולמורים ליישם את הכללים ולהחדיר את התרבות שמאחוריהם, ומי יקדיש לכך את כל יכולתו ומרצו ללא ויתורים. נחישות שכזו תביא לשינוי מיידי, משום שטבעם של אנשים – תלמידים, הורים, מורים ומנהלים – שהם חשים מייד אם הם עומדים מול מערכת הנחושה להביא שינוי אמיתי או מול מי שמעוניינים בשינויים קוסמטים בלבד.

שרים, שזמנם בממשלה בדרך כלל קצוב, אינם רוצים לבצע "רפורמות" קטנות, הם רוצים לשנות הכל ומייד – "לצאת לדרך חדשה", כביכול. אך בכך אין הם מבטיחים אלא את המשך המצב הקיים. את השינוי המיוחל, אמיתי ובר קיימא, יביא רק מי שישכיל לסייע למורים, לתלמידים, למנהלים ולהורים ליצור סביבת לימודים ראויה. המטרה תושג באמצעות התמקדות בדברים "הקטנים" אך החשובים מאין כמוהם של תרבות הלימודים, המשמעת ומתן התנאים למורים לבצע את עבודתם האמיתית כראוי.

לקריאת המאמר והתגובות ב- nrg

Comments Closed