מסע חינוכי

היה זה ראיון אחד מני רבים עם קובעי מדיניות בתחום החינוך. ישבתי מול הטלוויזיה בביתי ורתחתי מכעס. לא הבנתי כיצד אנשים מוכשרים בעלי כוונות טובות לא רק שאינם מצליחים לשפר את מערכת החינוך, אלא גורמים לה נזק קשה. תהיתי כיצד אנשים בעלי אינטליגנציה גבוהה מדברים בטלוויזיה על איכותם הירודה של המורים, ועל היותם אנשים שחוקים ובעלי נתונים נמוכים, ובה בעת מדברים על הצורך הדחוף לחזק את מעמד המורה. צעקתי על הטלוויזיה: אינכם מבינים את הנזק שאתם גורמים בדבריכם למעמדם של עשרות אלפי מורים במדינת ישראל?

Comments Closed