ההצעה לביטול חוק זכויות התלמיד

ח"כ ד"ר עינת וילף ב" מדברת על ההצעה לביטול חוק זכויות התלמיד בלונדון את קירשנבאום.

Comments Closed