בוועדת חינוך

ח"כ ד"ר עינת וילף אומרת בוועדת חינוך שהחינוך המוכר שאינו רשמי חותר תחת ערכי המדינה.

Comments Closed