קומץ תלמידים אלימים פוגעים בזכות ללמוד

ח"כ וילף מקריאה בנאום בכנסת מכתב שקיבלה ממורה על מעט תלמידים שפוגעים בזכותם של רוב התלמידים ללמוד ולחוש מוגנים בתוך כותלי בית הספר 

Comments Closed