מניעת כניסת אזרחים זרים לישראל

נאום במליאת הכנסת על החובה להתייעץ עם גורמי משרד החוץ כאשר מונעים מאזרחים זרים להיכנס לתחומי מדינת ישראל.

 

Comments Closed