הצ"ח לייצוג הולם של נשים במפלגות עולה לדיון בוועדת שרים לחקיקה בראשון הקרוב

הצעת החוק של ח"כ ציפי חוטובלי, יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, וח"כ עינת וילף, לייצוג הולם של נשים במפלגות עולה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום ראשון הקרוב (20.6).

מדובר בהצעת חוק לתיקון חוק מימון מפלגות, לפיה סיעה אשר מספר הנשים בה יעלה על 35% מכלל חבריה, תקבל תוספת למימון מפלגות. הצעת החוק קובעת כי יחולק סכום של חמישה מיליון וחצי ש"ח בין כל חברות הכנסת מהסיעות הזכאיות לתוספת, ועל כן אינה נחשבת להצעת חוק תקציבית. עוד נקבע בהצעת החוק כי כאשר יגיע אחוז הנשים בכנסת ל-40%, יתבטל החוק באופן אוטומטי.

הצעת החוק נוסחה בשיתוף עמותת כ"ן – כח נשים, ומטרתה לתמרץ את הסיעות לחתור לייצוג הולם של בני שני המינים בכנסת. כיום אף סיעה לא מגיעה לייצוג של 35% נשים, ומתוך 120 חברי כנסת מכהנות 22 נשים בלבד. בשונה מהצעות חוק דומות שהוגשו בכנסות הקודמות, בהצעת חוק זו אין קנס לסיעה שלא תעמוד במכסת הייצוג ההולם, אלא רק תמריצים לסיעות שכן יעמדו במכסה, וזאת על מנת לא לפגוע בעיקרון השוויון בין המפלגות בישראל.

ח"כ ציפי חוטובלי, יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה: "עידוד מפלגות שבהן אחוז גבוה של נשים אשר תמוקמנה במקומות ראליים, הוא חלק ממהפכה תודעתית כלל עולמית. מדינת ישראל גם היא, צריכה לפעול ולקדם יוזמות למען שוויון חברתי בין המינים, הן בשוק העבודה העסקי והן בפוליטיקה".

ח"כ עינת וילף: "על אף שנשים מהוות 51% מהאוכלוסייה, הן זוכות לתת-ייצוג בפרלמנט, האמור לייצג את כל חלקי העם. הפער בייצוג בקרב נשים הוא הגדול ביותר מבין כל האוכלוסיות הסובלות מתת-ייצוג בכנסת. מדינות רבות בעולם הבינו שהכלי האפקטיבי היחיד להגדלת מספר הנשים במערכת הפוליטית הוא באמצעות תמריץ למפלגות, והצעת חוק זו למעשה מאמצת מודלים שהוכיחו את עצמם במדינות אחרות".

מצורף נוסח הצעת החוק, וכן נייר עמדה של המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא העדפה מתקנת בישראל.

העדפה מתקנת בישראל -המכון הישראלי לדמוקרטיה

Comments Closed