הצ"ח ייצוג הולם לנשים במפלגות עברה בוועדת שרים לחקיקה, למרות התנגדות שרי המשפטים והאוצר

הצעת החוק לעידוד ייצוג הולם של נשים במפלגות, של ח"כ ציפי חוטובלי, יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ושל ח"כ עינת וילף, עברה בוועדת שרים לענייני חקיקה, למרות התנגדות שרי המשפטים והאוצר.

מדובר בהצעת חוק לתיקון חוק מימון מפלגות, לפיה סיעה אשר מספר הנשים בה יעלה על 35% מכלל חבריה, תקבל תוספת למימון מפלגות. הצעת החוק קובעת כי יחולק סכום של חמישה מיליון וחצי ש"ח בין כל חברות הכנסת מהסיעות הזכאיות לתוספת, ועל כן אינה נחשבת להצעת חוק תקציבית. עוד נקבע בהצעת החוק כי כאשר יגיע אחוז הנשים בכנסת ל-40%, יתבטל החוק באופן אוטומטי.

הצעת החוק נוסחה בשיתוף עמותת כ"ן – כח נשים, ומטרתה לתמרץ את הסיעות לחתור לייצוג הולם של בני שני המינים בכנסת. כיום אף סיעה לא מגיעה לייצוג של 35% נשים, ומתוך 120 חברי כנסת מכהנות 22 נשים בלבד. בשונה מהצעות חוק דומות שהוגשו בכנסות הקודמות, בהצעת חוק זו אין קנס לסיעה שלא תעמוד במכסת הייצוג ההולם, אלא רק תמריצים לסיעות שכן יעמדו במכסה, וזאת על מנת לא לפגוע בעיקרון השוויון בין המפלגות בישראל.

ח"כ ציפי חוטובלי, יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה: "אני מברכת את וועדת השרים לענייני חקיקה, אשר תמכה ברוב קולות בהצעת החוק. כולי תקווה כי ההצעה תזכה בקרוב לתמיכת רוב חברי הכנסת במליאה, ותיכנס עוד במשוב הכנסת הנוכחי לספר החוקים של מדינת ישראל".

ח"כ עינת וילף: "המאבק לקידומה של מדינת ישראל לעבר פתיחות וליברליות מתרחש בו זמנית בתחומים שונים, ועידוד שילוב נשים בפוליטיקה הוא אחד מהם. היום השגנו ניצחון חשוב בדרך לפריצת דרך במקומן של נשים במערכת הפוליטית בישראל. אני מברכת את שרי העבודה בוז'י הרצוג ושלום שמחון, ואת השר גדעון סער, שנאבקו למען הצעת החוק בדיון היום בוועדת השרים".

Comments Closed