ההתנהלות של "אם תרצו" משקפת פחדנות וחוסר בטחון לגבי הציונות

בעקבות הקמפיין שמנהלת תנועת "אם תרצו" כנגד האקדמיה הישראלית, והגילויים על מקורות המימון של התנועה, אמרה היום ח"כ עינת וילף (החברה בוועדת החינוך של הכנסת):

"הניסיונות לצאת נגד האקדמיה בישראל ונגד חוקרים המבקשים לערער על הרעיון הציוני, משקפת פחדנות וחוסר בטחון ביכולתו של הרעיון הציוני לעמוד על שלו מבחינה אינטלקטואלית. מדובר באנשים שחושבים שהרעיון הציוני אינו מסוגל להגן על עצמו בזירה האינטלקטואלית, ומרגישים שעליהם להשתמש בכלים של הפחדה. העובדה שהמימון למסעות האגרסיביים של "אם תרצו" מגיע מתנועות נוצריות בארה"ב רק מחזקת תחושה זו. אולם אנו לא זקוקים לגישה הפחדנית שלהם. בימים בהם הרעיון הציוני מותקף מכל עבר, אנו צריכים להיות מספיק בטוחים ביכולתנו להגן עליו בכלים רעיוניים ואינטלקטואליים".

Comments Closed