השריפה ממחישה את חשיבות פיקוח הכנסת על הממשלה

Comments Closed