ביוזמת של ח"כ עינת וילף: הכנסת תדון במאבק עובדי משרד החוץ

נשיאות הכנסת אישרה את בקשתה של ח"כ עינת וילף לערוך דיון מהיר בנושא מאבק עובדי משרד החוץ והשלכותיו על יחסי החוץ של מדינת ישראל. הדיון יתקיים בוועדת החוץ והביטחון.

ח"כ עינת וילף אמרה לקראת הדיון:
"ביטול הביקור של נשיא רוסיה מדבדב מוכיח את הצורך לפתוח במהרה בהידברות עם הדיפלומטים.
הכנסת לא יכול לעבור לסדר היום על טענותיהם הקשות של עובדי משרד החוץ על תנאי ההעסקה שלהם.
לתנאי ההעסקה של הדיפלומטים יש השלכות ישירות על ההסברה הישראלית ויחסי החוץ של המדינה, ואסור לנו להפקיר את האנשים שפועלים יום ולילה לייצוג מדינת ישראל ברחבי העולם".

Comments Closed