חבל שוועדת ששינסקי נסוגה ממסקנות הביניים

בתגובה לפרסום המסקנות הסופיות של ועדת ששינסקי לבחינת המדיניות בנושא משאבי נפט וגז בישראל, אמרה ח"כ עינת וילף:

"חבל שוועדת ששינסקי נסוגה ממסקנות הביניים והפחיתה את נתח המדינה ברווחי הגז. אני קוראת לממשלה לא לשחוק את החלק של המדינה יותר ממה שנעשה במסקנות הסופיות, ואף לשקול לאמץ חלק ממסקנות הביניים. זוהי סוגיית יסוד בכל הקשור לאיזון בין הציבור הרחב לבין בעלי ההון ובמקומה של המדינה ביחס למשאבי הטבע שיש בה".

Comments Closed