מחקר של הכנסת: ישראל היא המדינה היחידה בעולם עם חוק נפרד לזכויות תלמיד

בשעה זו דנה ועדת החינוך של הכנסת בנושא זכויות התלמיד וחובותיו, בעקבות בקשתה של ח"כ עינת וילף, יוזמת ההצעה לביטול חוק זכויות התלמיד, לדון בנושא. מחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת הדיון (המחקר מצורף במלואו),קובע כי ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה קיים חוק נפרד העוסק בזכויות התלמיד.

ח"כ וילף פנתה במהלך הדיון לנציגי מועצת התלמידים ואמרה:

"ההצעה לביטול חוק זכויות התלמיד לא נועדה לבטל את זכויות התלמיד, אלא להשיב את האיזון הראוי בין תלמידים, מורים והורים. רק בישראל יש חוק נפרד לזכויות תלמיד, ויש להביא למצב הנהוג בעולם לפיו יש חוק חינוך אחד המסדיר מערכת כוללת של חובות וזכויות תלמידים והורים. החוק פגע בזכות הבסיסית ביותר ללמוד בצורה מוגנת, אפשר לתלמידים אלימים להשתמש בהורים עורכי דין כדי לשתק מורים. לגבי טענות מועצת התלמידים על סעיף איסור ההפליה, סעיף זה היה קיים עוד קודם לחקיקת החוק, בחוק חינוך חובה, ויש להשיבו לשם".

Comments Closed