ראיון לטלוויזיה הצרפתית על רקע הסכם הפיוס של החמאס עם פתח

ראיון לטלוויזיה הצרפתית על רקע הסכם הפיוס של החמאס עם פתח.

Comments Closed