יש לפעול בנחישות וללא פחד לפירוק הפירמידות השולטות במשק ובכספי ציבור

ביום חמישי הקרוב, ב- 12 במאי, תופיע ח"כ וילף בפני הוועדה להגברת התחרותיות במשק, זאת על בסיס מחקר שהגישה לחברי הוועדה המציג את בעיית הריכוזיות במשק.

בשנת 2010 יזמה ח"כ ד"ר עינת וילף חוק להגברת התחרותיות במשק. החוק נועד לפעול לצמצום הריכוזיות במשק ,להקטין את הסיכון המערכתי ולחזק את הדמוקרטיה. החוק מציע לעשות זאת באמצעות הפרדה בין אחזקות פיננסיות וריאליות, מיסוי דיבידנדים בין חברות משורשרות, וקיום רוב מטעם הציבור בדירקטוריונים של חברות משורשרות בהתאם לחלקו האמיתי של הציבור בחברות אלה.

על החוק חתמו 36 חברי כנסת והגשתו תרמה להקמת הוועדה להגברת התחרותיות במשק.

לקראת הופעתה בוועדה אמרה ח"כ וילף: "המאבק להגברת התחרותיות במשק הוא מאבק חברתי ממדרגה ראשונה שנועד להבטיח שכל הציבור ייהנה מפירות תחרות גבוהה יותר ושבעלי עסקים קטנים ובינוניים יזכו לגישה להון בתנאים הדומים לאלה של המשפחות השולטות במשק. במרכז מאבק זה נמצא הצורך לפרק את הפירמידות השולטות במשק. למרות עוצמתם של בעלי הפירמידות ושליטתם של חלקם באמצעי תקשורת אני מצפה מחברי הוועדה לפעול בנחישות וללא פחד למימוש המטרה של צמצום הריכוזיות במשק."

מתוך המסמך שהוגש לוועדה ע"י ח"כ וילף:

"מבנה הפירמידה העסקית הוא הבסיס לריכוזיות ולצבירת הכוח של הקבוצות המובילות במשק".

"למרות שבחברות רבות מחזיק כלל הציבור ברוב המניות, בעלי השליטה למעשה הם המיעוט שמנהל את החברה באמצעות שירשור ועושה בה כרצונו".

"הריכוזיות במשק הישראלי יוצאת מכלל שליטה. קבוצות ומשפחות בודדות מנהלות משק שלם ללא פיקוח הולם או מאזן של פעולותיהם. מרבית מקבוצות אלו משתמשות בהון הלאומי לשרת את מטרותיהן האישיות, זאת בעוד הונם הפרטי של חברי הקבוצה מוגן, ומביאות לחוסר מיצוי רבתי של הון זה: הקטנת החיסכון הפנסיוני של הציבור; הגדלת הסיכון המערכתי; האצת האינפלציה; הגברת העוני בהעלת מחירים על ידי מונופלים; שימור שכר מינימום נמוך; דיכוי התחרותיות ועוד. יש להוסיף כי הריכוזיות משליכה גם על הפוליטיקה הישראלית והדיון הציבורי שכן לאנשי הממון השפעה ואף שליטה בגופי התקשורת השונים, והם אינם מהססים להשתמש בכוח זה כראות עיניהם."

המסמך כולל ניתוח מפורט של קונצרן אי.די.בי. כדוגמה לבעייתיות החמורה של חברות הפירמידה ומעלה שאלות קשות ביחס לאופן בו נרכשה השליטה בקונצרן והאופן בו הוא מנוהל.

Comments Closed