נייר עמדה לוועדה להגברת התחרותיות

את המסמך הגישה ח"כ וילף בהמשך להצעת חוק שיזמה בנושא, אשר נועד לפעול לצמצום הריכוזיות במשק ,להקטין את הסיכון המערכתי ולחזק את הדמוקרטיה. החוק מציע לעשות זאת באמצעות הפרדה בין אחזקות פיננסיות וריאליות, מיסוי דיבידנדים בין חברות משורשרות, וקיום רוב מטעם הציבור בדירקטוריונים של חברות משורשרות בהתאם לחלקו האמיתי של הציבור בחברות אלה. על החוק חתמו 36 חברי כנסת והגשתו תרמה להקמת הוועדה להגברת התחרותיות במשק.

לחצו כאן להורדת נייר העמדה שהוגש לוועדה להגברת התחרויות

Comments Closed