מצע המפלגה

"גורל ישראל תלוי בשני דברים: בכוחה ובצדקתה." (דוד בן גוריון)

מפלגת העצמאות היא מפלגה ציונית וממלכתית המחויבת לבניית עוצמתה המדינית, הצבאית, הכלכלית, החינוכית, המדעית, הערכית והתרבותית של מדינת ישראל.

המפלגת תפעל לחיזוק עוצמתה המדינית של ישראל באמצעות:

חתירה להשגת שלום כולל ובר קיימא בין ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי לבין כלל העולם המוסלמי והערבי. כדי להשיג זאת ותוך קישור למטרה הזאת מפלגת העצמאות מוכנה להגיע להסכמים מרחיקי לכת מול הפלסטינים, ברוח הפרמטרים שנקבעו בתום המו"מ בקמפ דייויד בשנת 2000 ובדגש על הסדרי בטחון אמינים.

שותפות עם העמים הערביים לקידום ערכי הדמוקרטיה, הפתיחות והשוויון בין המינים.

העמקת הקשרים המדיניים של מדינת ישראל עם ארצות הברית וכלל ידידותיה במערב ועם מעצמות עולות באסיה, בדרום אמריקה ובעולם.

פעילות מוגברת בגופים בינלאומיים בדגש על תרומה מדעית לפיתוח בינלאומי.

מאבק חסר פשרות בניסיונות לקעקע את זכותו של העם היהודי למדינה משלו בארץ ישראל.

חיזוק הקשר עם יהודי העולם ותומכי ישראל באשר הם תוך קידום שותפות אמת.

קידום יוזמות בתחום האנרגיה במטרה לצמצם את השפעתו הגיאופוליטית של הנפט.

המפלגה תפעל לחיזוק עוצמתה הביטחונית של מדינת ישראל ושמירת היתרון האיכותי שלה כערובה לשרידותה וכבסיס ליכולתה להגיע לשלום.

המפלגה תפעל לחיזוק עוצמתה הכלכלית של ישראל באמצעות:

קידום יוזמות להגברת ההשתתפות של אזרחים ערבים וחרדים בכוח העבודה על בסיס העיקרון של חברה מבוססת חובות וזכויות לכל.

הגדלת ההזדמנויות לנשים לממש את יכולותיהם המקצועיות.

פיתוח המרחב הכפרי, תמיכה בהתיישבות העובדת והכרה מתמשכת בתרומתה למדינת ישראל.

מאבק נחוש בריכוזיות במשק במטרה להגביר את התחרותיות ולהקטין פערים לא מוצדקים.

הגנה על מערכות רווחה ובריאות ציבוריות ופיתוחן.

קידום יוזמות לטובת מגזר העצמאים והעסקים הקטנים ובינוניים.

המפלגה תפעל לחיזוק עוצמתה החינוכית של ישראל באמצעות:

הגנה על מערכת החינוך הציבורית ופיתוחה.

חיזוק מעמד המורים בדגש על העלאת שכר המורים, שיפור הכשרתם ופיתוחם המקצועי המתמשך ומתן גיבוי למורים תוך הגדלת סמכויותיהם.

הפניית תקציבים להרחבת חינוך חינם לגיל הרך.

המפלגה תפעל לחיזוק עוצמתה המדעית של ישראל באמצעות:

הגדלת תקציבי המחקר לאוניברסיטאות.

קידום יוזמות לשמירת מיטב החוקרים בישראל והחזרת חוקרים מצטיינים לארץ.

המפלגה תפעל לחיזוק עוצמתה הערכית והתרבותית של ישראל באמצעות:

עידוד יצירתיות שיא בתרבות יהודית פלורליסטית ותרבות עברית ובמגוון תחומי הרוח, ההגות הערכית והיצירה התרבותית.

מצע המפלגה.pdf

Comments Closed