החלטת הרמטכ"ל בענין תפילת ויזכור עם ישראל

"כ ד"ר עינת וילף בנאום בן דקה במליאת הכנסת בעניין החלטת הרמטכ"ל לשנות את תפילת "ויזכור" מ"ויזכור עם ישראל" ל"ויזכור אלוהים".

Comments Closed