החלטת הרמטכ"ל בענין תפילת ויזכור עם ישראל

Comments Closed