האם הסכסוך הפלסטיני-ישראלי פתיר?

ח"כ ד"ר עינת וילף נואמת במליאה בשם סיעת העצמאות במסגרת דיון בהשתתפות ראש הממשלה בעקבות חתימות 40 חכ"ים בנושא כישלון ממשלת נתניהו בתחום המדיני, הכלכלי והחברתי. האם זה הזמן לקחת סיכונים גדולים? מה אפשר לעשות אם לא יהיה פתרון לסכסוך?

Comments Closed