ח"כ וילף לוועדת הריכוזיות: להפריד בין נכסים ריאליים ופיננסיים ולטפל בפירמידות עסקיות באמצעים חריפים

בדיון על התחרותיות במשק בוועדת הכספים של הכנסת הבוקר (6.7) אמרה ח"כ ד"ר עינת וילף:

"אני מברכת את הוועדה על עבודתה הרצינית והתייחסותה המעמיקה לאחד הנושאים המרכזיים לעתידה של החברה בישראל. לקראת פרסום טיוטת החלטות הוועדה אני מבקשת מאוד שבהחלטות הוועדה יובהר שההפרדה בין נכסים ריאלים לפיננסים – שככל הנראה מקובלת על חברי הוועדה – צריכה להיות מלאה, כולל חברות ביטוח, ולא רק בנקים. בנוסף חשוב שהטיפול בפירמידות עסקיות יהיה לא רק באמצעות חיזוק הממשל התאגידי, אלא באמצעים חריפים יותר. אמצעים אלה יכולים לכלול מיסוי דיבידנדים או תליית מינוי דירקטורים בחברות נשלטות באופן שמשקף את חלקו האמיתי של הציבור בהון – אמצעים הנזכרים גם בהצעת החוק אותה הגשתי עם 36 חברי כנסת לקידום התחרותיות במשק. חשוב לזכור שפירמידות עסקיות הן גם סוג של מוסד פיננסי וצריך להתייחס אליהן גם מנקודת מבט זו. לבסוף, אני קוראת לחברי הוועדה לכלול בין ההמלצות המלצה לקבע את הוועדה להגברת התחרותיות במשק כגוף התייעצות קבוע ואולי אף להקים גוף ממשלתי לקידום התחרותיות במשק שיפעל על פי חוק ויוכל לפעול בתחומים רחבים יותר מאלה של הממונה על ההגבלים העסקיים כדי לדאוג לשיפור מתמיד בתחרותיות הישראלית תוך איתור מוקדי בעיות והסרת חסמים."

Comments Closed