סיעת העצמאות תתנגד להקמת ועדות החקירה לחקירת ארגוני השמאל

סיעת העצמאות הודיעה היום כי היא תתנגד להצעה להקים ועדות חקירה לארגוני השמאל. סיעת העצמאות תתעקש שבעת ההצבעה על הצעה זו יינתן לכל חברי הקואליציה חופש הצבעה ותתנגד לכל נסיון להפעיל משמעת קואליציונית בנושא זה. החוקים והאמצעים הקיימים נותנים מענה מספק לכל שאלות השקיפות והמימון. מדובר בהצעות מיותרות ומסוכנות ואין בכוונת הסיעה לשתף פעולה עם המטרות הפוליטיות של אלה המקדמים אותן. סיעת העצמאות תמשיך לפעול להגן על המרחב המצטמצם במהירות של הציונות השפויה, המרכזית והממלכתית תוך שיתוף פעולה עם גורמים מתונים בקואליציה ומחוצה לה.

Comments Closed