המדינה רשאית להחליט מי ייכנס לתחומה

ח"כ וילף מגיבה על חוק האזרחות: ראוי שתהיה חקיקה מסודרת שתסדיר מי רשאי להיכנס לתחום מדינת ישראל ובאילו קריטריונים. המדינה רשאית להחליט מי ייכנס לתחומה ותחת אילו תנאים.

Comments Closed