המדינה רשאית להחליט מי ייכנס לתחומה

Comments Closed