ח"כ וילף במכתב לחברי וועדת הריכוזיות

ח"כ ד"ר עינת וילף שלחה אתמול (יום ג', 16.8) מכתב רשמי לחברי הוועדה להגברת התחרותיות במשק שאמורים להגיש את המלצותיהם בשבועות הקרובים.
המכתב מצורף לעיונכם.

יצוין כי ח"כ וילף מצרה על עזיבתו של אייל גבאי את ראשות הוועדה אולם מבינה את השיקולים לכך.

עיקרי הדברים ממכתבה של ח"כ ד"ר עינת וילף לחברי הוועדה להגברת התחרותיות:

  • המחאות בשבועות האחרונים והקריאה העולה לצדק חברתי מייצרים הזדמנות ייחודית לשינוי עומק בחברה ובכלכלה בישראל. ידוע ששינויים גדולים מתרחשים כמעט אך ורק על רקע משברים והמחאות זימנו לנו מצב נדיר, ובישראל ללא תקדים, של 'משבר חיובי' המתרחש על רקע כלכלה חזקה ומצב בטחוני שקט.
  • הריכוזיות משפיעה לרעה לא רק על יוקר המחייה, אלא גם על הפריון. המשמעות היא שאזרחי ישראל מפסידים פעמיים – גם השכר הריאלי שלהם כמעט שאינו עולה וגם היכולת שלהם לרכוש מוצרים ושירותים בשכר זה מצטמצמת.
  • יש לפרק את הפירמידות באופן מוחלט ולא להסתפק בצעדי ביניים. בנוסף, ניתן להשתמש בכלים נוספים כגון: מיסוי של דיבידנדים בין חברות בפירמידה, מינוי דירקטורים חיצוניים בהתאם לחלקו האמיתי המשורשר של ציבור בחברות הפירמידה ודרישה מבעלי שליטה להציע לרכוש את כלל מניות הציבור במחירים השווים למחיר השליטה. אין לפסול גם החרפה של עיקרון הרמת המסך לבעלי שליטה בפירמידות.
  • נושא הפירמידות עומד היום במרכז המאבק בריכוזיות, אבל יש נושאים נוספים וחשובים שיש לטפל בהם בהקשר זה כגון החיבור בין שליטה באמצעי תקשורת וקידום אינטרסים כלכליים החונקים תחרות, המעבר של רגולטורים בין המגזר הציבורי לפרטי, והניצול של כח כלכלי ופוליטי כדי ליצור מונופולים וקרטלים חדשים תוך יצירת חסמים גבוהים לתחרות.
  • ח"כ וילף מבקשת מחברי הוועדה לשקול מיסוד של מנגנון או צוות תיאום קבוע שיפעל באופן מתמשך ופעיל לקידום התחרות במשק. מדובר על מנגנון שיפעל באופן משלים לממונה על ההגבלים העסקיים, שהוא בעיקרו גוף מגיב ולא גוף יוזם. לחילופין יש לבחון את הפיכת הממונה על ההגבלים העסקיים לגוף יוזם שיוכל לנקוט צעדים פעילים כדי להגביר את התחרות בכלל מגזרי המשק.

 

Comments Closed