קוראת לציבור להיענות להצעת ועדת הריכוזיות ולומר "כן" גדול לפירוק הפירמידות

בעקבות פרסום המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק, ח"כ ד"ר עינת וילף, המובילה את הצעת החוק לצמצום הריכוזיות, אמרה:

"אני מברכת את חברי ועדת הריכוזיות על עבודתם הרצינית והמעמיקה ועל יכולתם להתמודד עם נושא מורכב בצורה מעוררת כבוד. המלצות ועדת הריכוזיות הן אבן דרך חשובה לעבר הפיכתו של המשק הישראלי למשק פתוח, הוגן וצודק יותר, המאפשר לכישרון הרב המצוי בקרב כלל אזרחי ישראל לבוא לידי ביטוי מלא. ועדת הריכוזיות אמנם הוקמה עוד לפני המחאה החברתית, אבל דווקא יישום המלצותיה הוא בעל פוטנציאל רב לתת מענה עמוק וארוך טווח לדרישות העולות מתוך המחאה ולהביא לירידה ביוקר המחייה ולעלייה בפריון ובשכר העובדים.

"בין כל ההמלצות החשובות של הוועדה מתחבאת קריאה משמעותית לציבור לומר את דברו ביחס לנושא החשוב ביותר והוא ש"בעל השליטה בחברות פער יוכל להצביע לפי האחוז שלו בהון." חשוב להסביר את הנקודה הזו לעומק, כיוון שהיא מהותית. במבנה הפירמידה שבו חברה מחזיקה חברת בת שמחזיקה חברת בת וכן הלאה, מי שמחזיק בשליטה למעלה משקיע בפועל חלק קטן מאוד מההון בחברות שהן ברמות הנמוכות של הפירמידה ועם זאת עדיין נהנה משליטה מלאה בחברות אלה. שליטה זו באה לידי ביטוי בעיקר באמצעות זכויות הצבעה ומינוי הדירקטוריון. נוצר מצב מעוות שבו מי שעומד בראש הפירמידה משקיע בפועל אחוזים בודדים מההון אך שולט בכל חברות הפירמידה ואילו הציבור שמשקיע את הרוב המכריע של ההון (באמצעות חסכונותיו בבנקים וכספי הפנסיה) אינו שולט על האופן שבו כספו מנוהל. כלומר, הציבור לא נהנה מהארוחה, אבל מתבקש לשלם את החשבון. לכן יש חשיבות מיוחדת לפירוק מלא של הפירמידות כפי שכתבתי גם במכתב ששלחתי לראשי ועדת הריכוזיות.

"ההצעה אותה מבקשת הוועדה לשקול, והיא גם המרכיב העיקרי בהצעת החוק שהגשתי להגברת התחרותיות במשק, היא ליצור התאמה בין האחוז בפועל שיש לבעל השליטה בהון של החברות הבנות, הנכדות והנינות, לבין זכויות ההצבעה שלו, ובנגזר מכך, השליטה שלו בדירקטוריון. בפועל – יישום ההמלצה יביא בוודאות לפירוק הפירמידות ולמעבר דרמטי ממבנה כלכלי אוליגרכי למבנה דמוקרטי. עצם הפנייה של הוועדה לציבור לומר את דברו בנושא כל כך קרדינלי מוכיחה כי מדובר בנושא משמעותי שחברי הוועדה לא הצליחו להגיע בו להסכמה והרגישו שנדרשת רוח גבית מהציבור כדי לקדם אותו. זאת מכיוון שדי ביישום המלצה זו כדי להביא לפירוק הפירמידות וכיד לייצר מבנה משק הוגן הרבה יותר שיש בו התאמה נכונה יותר בין מי שמסכנים את כספם לבין מי ששולטים בחברה. אכן, חברי הוועדה מציינים בפירוש כי אם תתקבל המלצה זו הם יוכלו "לוותר על חלק מההמלצות". לפיכך אני קוראת לציבור להיענות להצעתה של הוועדה להביע את עמדתו ולומר 'כן' גדול לצעד היחיד שיכול להביא בוודאות לפירוק הפירמידות."

Comments Closed