ח"כ וילף בוועדת חו"ב בנושא תקציב הביטחון

Comments Closed