אלימות כלפי נשים

ח"כ ד"ר עינת וילף מתייחסת לנושא של השימוש במסורת ודת כדי להצדיק סוגים שונים של אלימות נגד נשים.

דבריה של ח"כ וילף:

"רציתי להתייחס כאן לנושא שהוא רחב יותר, גם כחלק מההצעה לסדר, והוא בעצם השימוש במסורת כדי להצדיק סוגים שונים של אלימות נגד נשים. זה דבר שגורם להרבה אנשים שרוצים לחשוב על עצמם כמי שמבקשים לכבד מסורות של אחרים – פתאום הם מוצאים את עצמם משתפים פעולה עם ערכים שאין דרך אחרת לכנות אותם אלא "חשוכים", ואפילו הייתי אומרת "פרימיטיביים".

אני חושבת שמאוד חשוב שתצא קריאה ברורה מכאן שלא ניתן יד לשום שימוש במסורת, בדת, כאמצעי שמצדיק הדרת נשים, אלימות נגד נשים, וכל ראייה של נשים כמי שמעמדן נחות וכמי שעצם קיומן – ודאי במרחבים מסוימים – מפר את שלוותו של הגבר.

אנחנו מקיימים את היום הזה ואת הדיון ביום החשוב הזה בתקופה שאכן יש תהליך הולך וגובר, שבשם טיעונים של מסורת ודת, בעצם עושים שימוש נקלה ונבזה כדי להגיד לנשים: מקומכן לא כאן. ואכן, זהו תהליך מסוכן, שלוקח את החברה הישראלית הרחק מהמקורות המתקדמים והמודרניים שלה.

צריך לבוא ולהגיד שאם יש גברים שמוצאים שעצם קיומן של נשים במרחב הציבורי מקשה עליהם את ההתנהלות, את הלימודים, את ההשתתפות בעבודה – יתכבדו ויישארו הם בביתם, בדיוק כפי שהציע כאן חבר הכנסת בילסקי ביחס למעונות. צריך להרחיק את הגברים המכים ולאפשר לנשים להישאר בביתן ולהרגיש בטוח בביתן. זאת צריכה להיות החשיבה. ברור שבהיעדר זה עושים את מה שאפשר, אבל החשיבה צריכה להיות כל הזמן: איך אנחנו מאפשרים לכולם להתנהל ולהיות במרחב הציבורי. ומי שמפריע, הוא שצריך להתרחק מהבית, מהמרחב הציבורי, ולא מי שמנסים לתאר אותו – במקרה הזה, הנשים – כמי שמפריע.

ולכן, גברים שמוצאים שתמונות של נשים, מראה מרפק, שירתן, אינו מאפשר להם להילחם, לעבוד, ללמוד – יתכבדו ויישארו בביתם וישאירו את המרחב הציבורי לנשים שמסוגלות להילחם, ולעבוד, ולפרנס וללמוד כשיש גברים בסביבה. אנחנו מסתדרות. תודה."

Comments Closed