דיון בוועדת הכלכלה בנושא ריכוזיות בתקשורת

ח"כ וילף – דיון בוועדת הכלכלה בנושא ריכוזיות בתקשורת

Comments Closed