תפקידנו להרגיע את החזונות האפוקליפטיים

ח"כ ד"ר עינת וילף מגיבה להצעת אי אמון בממשלה ומסבירה כי אין קץ לדמוקרטיה ואין פשיזם ואין סוף למדינה היהודית כפי שנטען באופוזיציה.

Comments Closed