הצעת חוק לימודי ליבה במערכת החינוך תעלה היום בוועדת שרים לענייני חקיקה

לידיעתכם ולתשומת לבכם, מעבירה לכם את נוסח הצעת החוק שתעלה בוועדת שרים לחקיקה היום ואת ההודעה שהוצאנו בנושא לתקשורת:

היום בוועדת שרים לענייני חקיקה תעלה הצעת חוק של חברי הכנסת ד"ר עינת וילף, ציפי חוטובלי, מאיר שטרית, אורי אורבך ואחרים בנושא לימודי יסוד במערכת החינוך. מטרת הצעת החוק היא לקבוע כי כל מוסד חינוכי אשר מקבל מימון מהמדינה יחויב ללמד לפחות 75% משעות הלימוד את מקצועות הליבה כפי שהמדינה תקבע (תנ"ך ומורשת ישראל, אזרחות, עברית, מתמטיקה, מדעים, אנגלית / ערבית).

ח"כ וילף הגישה את הצעת החוק לוועדת השרים על המכסה שיש לה כחלק ממחויבות סיעת העצמאות לקדם חקיקה לשילוב כלל המגזרים בחברה הישראלית וחלוקה צודקת יותר של הנטל על כלל האזרחים.

לדברי ח"כ ד"ר עינת וילף, יו"ר סיעת העצמאות: "המאבק על לימודי הליבה הוא מאבק יסוד על דמותה של מדינת ישראל. המדינה לא יכולה להמשיך לממן בתי ספר שבוגריהם חסרים אפילו את הכלים הבסיסיים ביותר להשתלבות בחברה הישראלית ובעולם העבודה. גם ברור שאין שום בעיה הלכתית אמיתית עם לימודים כלליים כפי שמוכיחים יהודים חרדים מחוץ למדינת ישראל". ח"כ וילף כן הביעה תמיכה בכך "שמדינתו של העם היהודי תממן מספר בתי ספר עבור המצטיינים ביותר בעולם לימודי היהדות שמהם תצא המנהיגות הרוחנית של ישראל והעם היהודי כפי שיש בתי ספר למצטיינים במוסיקה ובמדעים, אך אלה אמורים להיות מעטים ביותר. לגבי כל השאר אין שום סיבה שלא ילמדו לימודים כלליים ואין סיבה שישראל תממן חיי אבטלה, עוני והסתגרות. אין לי אשליה שהשינוי יגיע דווקא מהצעת חוק פרטית אך יש להשאיר את המאבק על סדר היום כל העת בכל אמצעי אפשרי". יחד עם זאת, ציינה ח"כ וילף כי היא פתוחה לרעיונות מצד המגזר החרדי כיצד הם יכולים לקיים בתי ספר שבוגריהם יהיו בעלי המיומנויות הנדרשות להשתלבות בעולם העבודה המודרני. "חבריי להצעת החוק ואנוכי נמשיך להעלות את ההצעה כל אחד כל פעם בתורו כדי שהנושא לא ירד מסדר היום הציבורי".

ח"כ מאיר שטרית (קדימה), שר החינוך לשעבר: "המצב במערכת החינוך בישראל הוא קטסטרופלי. גדלים פה דורות של תלמידים שאינם לומדים מקצועות ליבה כמו מדעים, אנגלית, מתמטיקה ומקצועות מורשת. מערכת החינוך אינה מכינה אותם לחיים בעידן המודרני ואת המחיר כולנו כבר מכירים. כבר היום כחמישים אחוז מילדי כתות א' בישראל הם חרדים או ערבים ומרביתם אינם לומדים מדעים, מורשת ואינם מתחנכים לצאת לעבודה או לשירות בצבא. מדובר על הרס של דורות שלמים בחסות ממשלת ישראל. דווקא עכשיו בזמן של משבר חברתי הממשלה צריכה לפעול כדי שהתלמידים האלה יקבלו כלים להשתלב בשוק העבודה ולא יהפכו לנטל על החברה".

לדבריה של ח"כ ציפי חוטובלי (ליכוד): "אסור למדינת ישראל לאפשר לאחוז כל כך גדול מצעיריה לגדול ללא הכלים האלמנטאריים הנחוצים לפיתוח אישי ולהשתלבות בעולם העבודה המודרני. אני קוראת לוועדת השרים לאשר את הצעת החוק ולהעניק לעשרות אלפי תלמידים את הזכות הבסיסית לבחור את דרך החיים שהם מעוניינים לחיות בה. חשוב להזכיר שגדולי ישראל מהרמב"ם עד הרבי מלובביץ קיבלו השכלה כללית ולא ראו סתירה בין התורה ללימודי החול. הדבר רק יעצים את התלמידים בכל זרמי החינוך. ראוי שיהיה בסיס ידע משותף לכל תלמידי ישראל וזאת הדרך היחידה לצמצום הפערים החברתיים בישראל".

חוק לימודי ליבה

Comments Closed