מחר יובא להצבעה בוועדת כספים נוסח צו הבלו

מצורף מכתב שכתבה ח"כ ד"ר עינת וילף לשר האוצר ד"ר יובל שטייניץ ב-1 לנובמבר, בו היא מבקשת להאריך את תוקף צו הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון הוראת שעה).
מחר (יום ב', 12.12) בוועדת הכספים של הכנסת יובא להצבעה נוסח צו הבלו של שר האוצר (הטלת בלו) (הוראת שעה) (תיקון) התשע"ב 2011.

להלן נוסח המכתב:

1.11.11

לכבוד:

ד"ר יובל שטייניץ

שר האוצר

משרד האוצר

ירושלים

הנדון : הארכת תוקף צו הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון והוראת שעה מס' 2) התשע"א-2010

נכבדי שלום רב,

אני פונה אלייך בבקשה להאריך את הוראת השעה המפחיתה את הבלו המשולם ע"י יצרני ביודלקים מדור שני.  לפני כשנה אישרה ועדת הכספים של הכנסת ועל פי בקשת משרד האוצר את הוראת השעה – צו הבלו על הדלק (הטלת בלו)(תיקון והוראת שעה מס' 2) התשע"א-2010.  הוראה זו נועדה לעודד שימוש בפסולת והפיכת פסולת לאנרגיה נקייה תוך הורדת התלות בנפט ועידוד תעשיה מקומית. לטעמי, שהוראה זו הייתה נכונה וחיונית לקיומה של תעשייה ירוקה בישראל.

אני מאמינה כי יש לעודד אלטרנטיבות לשימוש בדלק בארץ, כפי שזה קורה בארצות אחרות בעולם.  אנו עומדים בפני פתחה של תקופה שבה הדלק כפי שהוא מוכר היום כבר לא יהיה מרכיב מרכזי בעולם. אם נדע להיות חלק משינוי זה, לישראל יש את הפוטנציאל להיות המובילה בתחום. אך תעשייה זו היא תעשייה חדשה וזקוקה לעידוד בהקמת תשתיות ויצירת שוק למוצר.

אני מודעת לכך כי הבלו תורם רבות להכנסות המדינה, אך אל לנו לשכוח את מטרתו העיקרית שהיא צמצום הצריכה של המוצרים שעליהם הוא מוטל. בהתאם לכך מוטל הבלו על מוצרי טבק, משקאות אלכוהוליים ודלק.  מבחינה זו, עידוד תעשיית הביודלקים ע"י מתן פטור על הבלו  עולה בקנה אחד עם החלטות ומדיניות הממשלה כמו גם עם מדיניות עולמית.

כל אלה קיבלו חיזוק בהחלטת ממשלה לצמיחה ירוקה אשר אושרה ב 23.10.2010.

תוקפה של הוראת השעה היא עד ה – 29.11.2011. משמעות אי הארכת הוראת השעה תהווה מכה אנושה למנוע הצמיחה ותעשייה הביו דלקים בישראל.

תודה רבה וברכות חמות,

ח"כ ד"ר עינת וילף

Comments Closed