דחיית הצעת חוק לימודי ליבה

ח"כ ד"ר עינת וילף התייחסה לדחיית ועדת השרים את הצעת החוק לימודי יסוד במערכת החינוך שהגישה אתמול.

דבריה של ח"כ וילף:

תודה רבה לך, כבוד היושב-ראש, השר באשר הוא וחברי חברי הכנסת, אני רוצה להביע אמון היום בכך שאני מקווה שהממשלה תתקן את דרכה ביחס להחלטה להפיל את חוק לימודי ליבה. מה בעצם אומר החוק – החוק אומר שבכל בתי-הספר במדינת ישראל, במימון המדינה, במימון מלא של המדינה, במשך שלושת-רבעי מהזמן ילמדו לימודים שיאפשרו לבוגרי בתי-הספר להשתלב בעולם העבודה ובחברה הכללית, וברבע מהשעות הנותרות יוכל כל בית-ספר לתת לבית-הספר את הדגש המיוחד לו, בין שזה מדעים, מוזיקה או גמרא.

צר לי שההחלטה נפלה, ואני מברכת את חברי לסיעת העצמאות גם על כך שתמכו ולא נתנו יד להתנגדות, וגם יגישו ערר, ואני מקווה שבהזדמנות השנייה, לאחר הערר, הדברים ישתנו, כי אני רוצה להמשיך להביע אמון בשר החינוך ובממשלה, שהם לא ייתנו את ידם לפגוע בילדים, שלא יקבלו את הכלים להשתלב בחברה, ושיהיו להם כלים מלאים להיות אנשים עובדים. בסופו של דבר אנחנו רוצים חברה שבה יש שוויון בנשיאה בנטל.

הרי היום ישראל משלמת שלוש פעמים: ישראל משלמת על חינוך שבוגריו אינם מקבלים את הכלים הבסיסיים לעבוד – ולעבוד בעבודות ראויות, ואינם מקבלים את הכלים הבסיסיים להשתלב בחברה ולהבין את המהות של הנשיאה בנטל; היא משלמת כשבוגרי אותן מערכות חינוך נדרשים לחיות חיים של אבטלה ועוני, ולכן הם נסמכים על שולחן ההקצבות השונות; וישראל משלמת פעם שלישית, וזה הסכום הגדול, באובדן מסים ממי שהעבודות שהם עובדים – או שאם הם מובטלים אינם מגיעים בכלל לסף המס, או אם הם עובדים, לפעמים עובדים בצורה שאינה מדווחת לרשויות המס, כי הם אינם מרגישים חלק מהחברה בכללה, כי הם לא קיבלו את הכלים להרגיש חלק מהחברה. תחשבו מה יקרה אם המשוואה הזאת תתהפך, אם מדינת ישראל תממן בתי-ספר שכל בוגריהם מרגישים חלק מהחברה, בעלי כלים להשתלב בה, בעלי כלים להשתלב בעולם העבודה, להיות אנשים שאינם מובטלים, אינם חיים בעוני, יכולים לשלם מסים, ומסים גבוהים, ומשלמים את המסים האלה למדינה שהם מרגישים שהיא מדינתם. זהו האתגר הגדול וזוהי גם ההזדמנות הגדולה של מדינת ישראל, וזו גם הדרך הנכונה להיאבק בעוני ובפערים, ולכן אני אמשיך להביע אמון בכך שאת הטעות שנעשתה אתמול – את הטעות הזאת יתקנו. תודה רבה.

Comments Closed