מתנגדת לשימוש ב"מסורת" ו"דת" להדרת נשים

ח"כ ד"ר עינת וילף התייחסה להקצנה של נושא הדרת הנשים במסגרת מענה לאי אמון במליאת הכנסת.

דבריה של ח"כ וילף:

תודה רבה לך, היושב-ראש, וחברי חברי הכנסת. ראשית, אני ממש מברכת על המגמה המסתמנת שמשני צדי הבית, מן הקואליציה ומן האופוזיציה, בצורה ברורה, יוצאת האמירה נגד הדרת נשים, נגד מגמות של הקצנה ונגד שימוש בתירוצים של יהדות ומסורת כדי לנקוט יחס מפלה ומשפיל לנשים. אני דווקא רוצה להביע אמון בראש הממשלה, על כך שאמר בצורה ברורה את עמדתו, ולא נתן לאיש לתהות איפה הוא עומד בנושא הזה, לממשלה, על כך שהיא מקימה צוות שיטפל בנושא, וגם תקדם צעדים ברורים שיבהירו שבשום צורה שהיא לא נקבל את התופעה הזאת.

אני בהחלט מברכת על המגמה הזאת, שבצורה ברורה – ברור שיש כאן נושא שהוא לא נתון למשא-ומתן, אין לגביו פשרה, והייתי אומרת שהרגשות של הרוב המכריע של הציבור ביחס לשוויון בין נשים לגברים אלה רגשות דתיים.

אני רוצה להגיד שמהיום אני עומדת בראש ועדת משנה ליחסי ישראל והעם היהודי, והייתי מצפה, ואני רוצה שזה יקרה, שיהודים מכל העולם ישמיעו את קולם ביחס לערכים יהודיים ודמותה של מדינת ישראל. אין סיבה שפניה של היהדות במדינת ישראל יהיו הפנים הקיצוניים ביותר. אינני רואה דבר שנוגד את הערכים היהודיים בלימודי אנגלית, ויעידו על כך כמה יהודים שדוברים אנגלית. ואני לא רואה מה נוגד את היהדות בעבודה חמישה ושישה ימים בשבוע ותשלום מסים, ומה נוגד את היהדות בכך שנשים יהיו שוות וריבוניות, ומה כל כך יהודי בהתעמרות בערבים וכריתת עצי זית.

גם במגזר הערבי חשוב שיצא קול ברור ביחס לנשים, אמירה ברורה ביחס לשוויון, נגד ריבוי נשים, בעד השכלת נשים. גם ערבים וגם יהודים, כאן אין הפרדה, אין הבדל. צריכים לומר בקול חד וברור – במדינת ישראל לא האסלאם, לא הנצרות ולא היהדות יהוו תירוץ ליחס משפיל ומפלה לנשים. נשים במדינה הזאת הן שוות ובוודאי שלא נפרדות. תודה רבה.

Comments Closed