מתנגדת לשימוש ב"מסורת" ו"דת" להדרת נשים

Comments Closed