להשקיע יותר ברשתות החברתיות להסברת ישראל

ח"כ ד"ר עינת וילף שאלה את שר ההסברה התפוצות על יוזמות בתחום הסברת ישראל בתחום האינטרנט והמדיה החברתית.

דבריה של ח"כ וילף:

תודה רבה. ברשותך, כיוון שהיום אנחנו קצת פחות פורמליים, לפני השאלה אני אשמח להגיד כמה דברים לגבי הדברים שנאמרו לפני כן.

אחד, לגבי נושא העברית. אחד הדברים שאני אשמח לבחון בשלב מסוים אתך ועם משרדי ממשלה נוספים זה מתכונות שונות של לימודי עברית בישראל. היום יותר ויותר מקובל לנסוע לחוץ-לארץ ללמוד שפה, בין אם זה לקיץ, לחופשה קצרה. ודווקא המנגנון הזה הוא הרבה יותר אטרקטיבי. אנחנו צריכים לחשוב על מנגנונים כאלה, שבהם אנחנו מביאים צעירים לקיץ, או שאנשים יכולים לבוא לחופשה בת שבועיים או ארבעה שבועות בישראל ללמוד קצת עברית או לשפר עברית.

אני חושבת שבניגוד לאולפנים – שאנשים באו וירדו מהמטוסים וישבו חצי שנה באולפן – בעולם החדש הרבה יותר מתאים לחשוב על מנגנונים כאלה של לימוד עברית. נראה לי שזה גם ישמש את המטרה של חיזוק הקשר.

דבר נוסף, לגבי ההתבוללות. הייתי שמחה לשמוע אילו דברים נעשים – אני בכלל לא אוהבת את המלה הזאת – כדי לאפשר לאנשים לקיים קשר עם ישראל שהוא לא כרוך בלעלות לארץ או בלתת כסף. כלומר, מה אנחנו בונים היום בספקטרום שבאמצע, כדי שלאנשים יהיה קשר מתמשך עם ישראל?

בנושא הדה-לגיטימציה, לבסוף, הייתי שמחה לשמוע – אני בהחלט מאלה שמאמינים שישראל עוסקת יותר מדי בהתגוננות בתחום הזה, ולא די בהתקפה. אנחנו בולמים יוזמות של הצד השני, אנחנו מתגוננים כנגדן, אבל אנחנו בעצם לא יוצאים ביוזמות אל מול הצד השני. הייתי שמחה לשמוע את עמדתך, ואם יש דברים שנעשים בתחום זה.

ועכשיו לשאלתי הרשמית:

השאלה היא כזאת: לאחר עיון באתר ההסברה הישראלית של משרד ההסברה והתפוצות, ניכר כי עדיין חסר המאמץ ההסברתי באמצעות המדיה החברתית. גם אם קיים מאמץ כזה, הוא לא נראה ברשת.

ישראל, המוכרת לעולם כמדינת סטארט-אפ בכל הקשור לפיתוח טכנולוגי, נראית כמי שנשארה מאחור דווקא בתחום ההסברה ברשת ומפספסת את ההגעה להמון הבין-לאומי באמצעות כלי כל כך חשוב וחזק היום. הדבר ניכר במיוחד כאשר משווים אותו למאמץ הפלסטיני ברשת.
מהן תוכניות המשרד להפוך את התחום של הדיפלומטיה הציבורית ברשת לכלי יעיל ומשמעותי, כמענה למסע הדה-לגיטימציה נגד ישראל?
אציין שבהתאם לתוכן השאלה, היא נשלחה אלינו ב"פייסבוק" כשהזמנו אנשים לשאול את השר שאלות.

תגובתה של ח"כ וילף לתשובת השר:

תודה. ראשית אני בהחלט מבקשת לחזק את עמיתי חבר הכנסת שי, על הדברים שהוא אומר, מאוד מאוד חשוב. לגבי הנושא של הישראלים, זה גם קשור קצת למה שאמרתי קודם לגבי היהודים: חייבת להימצא דרך שהיא לא דיכוטומית, שזה לא רק או שהם פה או שהם שם.

אני נמצאת בקשר עם קבוצות גדולות מהם, שמחפשות דרכים אחרות. למשל עכשיו יש פרויקט גדול של משרד החינוך וההשכלה הגבוהה להחזיר חוקרים ישראלים לישראל. אחד הרעיונות שעלה בשיחות שלי עם חלק מהחוקרים האלה, כי הם סיפרו שניגשו אליהם בדרך מאוד פטרונית, שהבהירו להם שמקומם לא באוניברסיטאות היוקרתיות בחו"ל ועליהם לחזור. ואני בעד השאיפה הזו, אבל הם אמרו: לו הייתם לוקחים אפילו 2% מהתקציב הענק שהולך לפרויקט החשוב הזה והייתם מקדישים אותו לכנס מדעי שנתי לחוקרים ישראלים, שיציגו בארץ את מחקריהם, כך הייתם יוצרים את הקשר הזה והוא גם היה מוביל לדברים טובים בעתיד. כלומר, גם בתחום הזה ומול הישראלים, חייבים למצוא דרכים שזה לא או אחת או אפס. תודה רבה.

Comments Closed