לא להחשיב משתמשי סמים קלים לעבריינים

ח"כ ד"ר עינת וילף מברכת את משרד המשפטים על החלטתו לקדם תכנית ניסיונית להחלת תפיסה שיקומית וטיפולית למשתמשי הסמים הקלים במקום הפללה.

דבריה של ח"כ וילף:

תודה רבה, כבוד היושב-ראש, השר וחברי חברי הכנסת, היום התפרסם שמשרד המשפטים יוצא בתוכנית ראשונית שבה אנשים שמחזיקים ומשתמשים בכמות קטנה של סמים לא ייחשבו עוד כפושעים פליליים, אלא תינתן להם בעצם האופציה של שיקום ופיצוי. רציתי לברך את משרד המשפטים על היוזמה הזאת. היא אומנם דורשת אומץ, הליכה קצת אולי נגד מקובלות, אבל זו המדיניות הנכונה.

כפי שראינו בדוח בין-לאומי שהוגש לאחרונה למזכ"ל האו"ם – היו בו ראשי מדינות, אנשים מאוד רציניים – הוכח שבסופו של דבר הפללת המשתמשים בסמים אינה עובדת, היא מזיקה, והדרך הנכונה היא להתייחס למי שמשתמש ולמי שזקוק לכך כאל אדם שלכל היותר זקוק לסיוע של רווחה ובריאות – במקרים מסוימים, כמובן לא בכלל – אבל כל התפיסה צריכה לעבור מתפיסה פלילית לתפיסה שיקומית. ועל כן אני רוצה לברך את משרד המשפטים על כך שנקט את העמדה הזאת, ויישר כוח על אומץ הלב.

Comments Closed