הצעת חוק פקודת הכלבת

על פי המצב החוקי הקיים, בעל חיים שנעצר בשל נשיכת אדם, מבודד למשך עשרה ימים מיום התחלת המעצר. נושא הבידוד וההסגר הינו נושא כאוב ועל כן הציעה חה"כ ד"ר עינת וילף למזער, ככל שרק ניתן, את סבלו של בעל החיים ובלבד שאין בכך כדי לסכן את בריאות הציבור.

הצעתה של חה"כ ד"ר עינת וילף היא לתקן את פקודת הכלבת בהתאם, דבר שיביא לאיזון ראוי יותר בין מידת סבלו הבלתי נמנע של בעל החיים לבין הצורך בשמירה על בריאות הציבור.

Comments Closed