תגמול דיפרנציאלי למורים

במסגרת הסכם "עוז לתמורה" הוחלט להעניק תגמול למורים מצטיינים בכל בית ספר. מדובר במענקים חד פעמיים שיינתנו ל כ- 15% מהמורים בכל בית ספר, על פי קריטריונים שיקבעו על ידי הראמ"ה (הראשות הארצית למדידה והערכה). לדעת משרד החינוך, הסכם זה יביא לעליית מעמד המורה ושיפור פני החינוך בישראל.

חה"כ ד"ר עינת וילף מתנגדת לתגמול דיפרנציאלי למורים על בסיס הישגי התלמידים. שיטה זו, נכשלה בארה"ב ומחקר של אוניברסיטת הארווארד מדווח על ממצאים בעייתיים בתחום זה. לדבריה: "חבל להתחיל בארץ שיטה שהוכיחה עצמה ככישלון חרוץ בחו"ל."

לדעתה של חה"כ וילף, תגמול מורים מצטיינים איננו הפתרון וכי יש להמציא אופק תעסוקתי ואפשרויות קידום למורים בישראל. החלופות: לתגמל מורים על תרומה חינוכית עודפת בדרכים שונות לחלוטין ולא לחבר בין מדדים לבין שכר. למשל – לתגמל מורים ותיקים ומצוינים על חונכות של מורים צעירים יותר והעברת ידע למורים אלה. לתגמל מורים המעניקים מעל ומעבר לעבודתם החינוכית כגון מורים הנשארים שעות ארוכות לבחון בעל-פה תלמידים בעלי לקויות למידה, מצטרפים לטיולים וסיורים, מסייעים לפעילויות חברתיות, חונכים תלמידים מפריעים בעת שהם מורחקים משיעור, או שומרים בהפסקות.

בקישור להלן ניתן לקרוא את המכתב לראש הממשלה ולשר החינוך – בנושא תגמול דיפרנציאלי למורים.

להלן תשובת משרד החינוך לפנייתה של חה"כ וילף בעניין.

 

Comments Closed