עידוד משרדי ממשלה לתרגום מסמכים

ח"כ ד"ר עינת וילף הפנתה שאלה לשרת הקליטה סופה לנדבר בנושא נגישות לשונית עבור עולים חדשים.

Comments Closed