מנהיגות ושוויון נשים בארגונים יהודיים

פעילים יהודים מעירים בעצב כי ״יש יותר נשים יהודיות בבית המשפט העליון בארצות הברית מאשר בהנהגה של פדרציות יהודיות גדולות.״ הארגונים היהודים ברחבי העולם מהווים עדיין את הפנים של העולם היהודי בהקשרים ייצוגיים שונים ולרוב מדובר בפנים נעדרי נשים. דווקא בעת שבו עולה במלוא חריפותה שאלת מעמדן של נשים והדת היהודית יש מקום לבחון גם את מעמדן של נשים במוסדות יהודיים לא דתיים. מטרת הדיון הוא להעלות את הסוגיה לסדר היום ולבחון כיצד ניתן לשנות את המצב.

Comments Closed