ח"כ וילף – השעיית תלמידים במערכת החינוך

ח"כ ד"ר עינת וילף התייחסה לכתבה שפורסמה במעריב על הרחקת תלמידים משיעור וציינה כי היא תומכת ברעיון זה. לא מדובר בעונש לתלמידים המפריעים אלא מדובר בראש ובראשונה באחריות כלפי הרוב של התלמידים שבאים ורוצים ללמוד.

Comments Closed