לבחון צמצום פער ימי חופשה של ילדים מול ההורים

ח"כ ד"ר עינת וילף העלתה הצעה לסדר בנושא הפער שקיים בין ימי החופשה של התלמידים אל מול ההורים העובדים. זאת בעקבות מחקר שביקשה ממרכז המידע והמחקר שמצא כי אכן קיים פער משמעותי. על כן, ביקשה ח"כ וילף לבדוק אפשרות לצמצום הפער שיוצר מצב של הוצאות כספיות עבור ההורים העובדים.

Comments Closed