הצעת חוק שוויון הזדמנויות למגזר הבדואי בייצור חשמל, התשע"ב 2012

ח"כ ד"ר עינת וילף הגישה הצעת חוק יחד עם חברי כנסת נוספים לקידום שוויון הזדמנויות למגזר הבדואי בייצור חשמל ואנרגיה סולארית. להלן נוסח הצעת החוק כפי שהוגשה.

Comments Closed