תגובת ח"כ וילף להמלצות הסופיות של ועדת הריכוזיות

ח״כ ד״ר עינת וילף, יוזמת הצעת החוק לצמצום הריכוזיות במשק, התייחסה לפרסום ההמלצות הסופיות של הוועדה להגברת התחרותיות:
״פרסום המלצות ועדת הריכוזיות מסיים פרק חשוב בתולדות המאבק על פתיחתה של הכלכלה הישראלית לתחרות הוגנת והפיכת המשק הישראלי למשק פתוח המתגמל כשרון וחדשנות. המלצות הוועדה מסיימות את הויכוח על עצם קיום בעיית ריכוזיות חמורה במשק הישראלי והצורך לתת לה מענה ברור וישיר. כעת נפתח הפרק המכריע של הפיכת ההמלצות להחלטת ממשלה ועיגונן בחקיקה. המלצות הוועדה וניתוח המצב הבהיר מבטיחות שתהיה תמיכה ציבורית רחבה לקבלתן ויישומן. לשמחתי, האווירה הציבורית היא כזו שתעמיד קשיים משמעותיים בפני כל נסיון למסמס את המלצות הוועדה. האחריות על עתיד המשק הישראלי עוברת כעת לממשלה ולכנסת. זוהי אחריות גם על יישום במועל של רעיון הצדק החברתי. המאבק בריכוזיות חייב להיות אחד היסודות המרכזיים של המאבק לצדק חברתי. זו הדרך הנכונה להביא להורדת מחירים ולהעלות את פריון העובדים ואת שכרם. יישום המלצות ועדת הריכוזיות יביא לשיפור משמעותי במרקם החברתי והכלכלי במדינת ישראל. לא פיקוח על מחירים, לא הגנה על מונופולים, ולא מכסים גבוהים יביאו צדק חברתי, רק תחרות מלאה והוגנת תשיג זאת.״

Comments Closed