מכתב לראשי הצוות האחראים על יישום המלצות ועדת הריכוזיות

ח"כ ד"ר עינת וילף שלחה הבוקר (ג', 24.4.12) מכתב רשמי לראשי הצוות שאחראים ליישום המלצות ועדת הריכוזיות בהתאם להחלטת הממשלה ביום ראשון, לפרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ולפרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, עם העתקים לראש הממשלה, שר האוצר ושר המשפטים, האחראים להכנת תזכיר חקיקה בנושא.
בכוונת ח"כ וילף גם להצמיד את הצעת החוק שלה להצעת חוק ממשלתית שתוכן בקרוב.
להלן תשובתו של פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר:

Comments Closed