הציבור שואל על מה ולמה מקדימים את הבחירות?

ח"כ ד"ר עינת וילף התייחסה במסגרת נאום בן דקה להקדמת הבחירות והאווירה שיצרה את ההליכה לבחירות.

דבריה של ח"כ וילף:

תודה רבה. כבוד היושב-ראש, השר וחברי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על שיח הבחירות ואווירת הבחירות שנחתה עלינו לפתע. נדמה שהיא נוצרה מתוצר של אולי כמה עיתונים ופה ושם כמה משחקים פוליטיים שהובילו אותנו לדבר שנדמה לי שאם ניקח צעד אחד אחורה, רוב הציבור בישראל שואל את עצמו: על מה ולמה? ובמיוחד העובדה שאלה שמדברים על שינוי שיטת משטר, דוחפים לכך, הופכים את זה לדבר מרכזי בתפיסת עולמם, מרגע שניתנת להם, נדמה שאולי יש כאן איזושהי הזדמנות פוליטית – רצים מייד לבחירות מוקדמות, כשאם באמת מאמינים בחשיבות היציבות, בחשיבות ההמשכיות, בחשיבות כך ששרים יוכלו לפעול במשרדיהם, לקדם תוכניות ארוכות טווח, ההזדמנות היא כאן ועכשיו.

לא צריך להעלות רעיונות גדולים על שינוי שיטת משטר, דבר שאני כמובן גם לא תומכת בו. אפשר ליישם את כל הדברים הגדולים עכשיו. בעיות שלכאורה נראות עכשיו בלתי פתירות, אם רוצים לפתור אפשר לפתור אותן. אין סיבה הגיונית. נראה שיש כאן קצת משחקי אגו, ואני רוצה בכל זאת לנסות לייצג את הציבור ששואל את עצמו: בשביל מה? תודה.

Comments Closed