שיטת המשטר הישראלית אינה גרועה משאר המדינות

Comments Closed