מצגת בנושא ניתוח ההשלכות הכלכליות של ריכוזיות ובעלויות צולבות על כלי התקשורת

המצגת מבוססת על מחקר שהזמינה ח"כ ד"ר עינת וילף ממרכז המידע והמחקר של הכנסת הבוחן את נושא הריכוזיות בתקשורת.

ניתוח ההשלכות ה כלכליות של ריכוזיות ובעלויות צולבות על כלי התקשורת 

 

 

 

 

 

Comments Closed