הוספת פסיכולוג ועובד סוציאלי לסל שירותים

בעקבות פנייה של עמותת אלו"ט, שהגיעה ללשכתה של ח"כ ד"ר עינת וילף, פנתה ח"כ וילף לשר הרווחה ולסגן שר הבריאות בנושא הוספת פסיכולוג ועובד סוציאלי לסל השירותים הניתנים לפעוט עם מוגבלות, החוק מעונות יום שיקומיים. להלן המכתב:

להלן מכתב התשובה שנתקבל מידי מר יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות:

להלן תשובת משרד הרווחה:

Comments Closed